Date Generale

Proiect de Mobilitate
LEONARDO DA VINCI : LLP-LDV/IVT/2012/RO/130
“Eurointegrare profesională prin mobilitate educaţională – Viitorul meu începe azi!”

Descrierea generală a proiectului

Este proiectul de mobilitate ce s-a adresat elevilor din clasa a X-a, profilul tehnic, cu domeniul pregătirii de bază: Ind. textilă şi pielărie.

 • Grup ţintă:16 elevi,clasa a X-a, domeniul de pregătire: Industrie textilă-pielărie
 • Grantul proiectului: 52 008 euro
 • Perioada plasamentului: 11 februarie-3 martie 2013 (3 săptămâni)
 • Beneficiar: Colegiul Tehnic Cărăşan
 • Parteneri:
  • Organizaţie intermediară: M.E.P. Europroject Granada, SPANIA
 • Organizaţii de primire:
  • Camismoda S.L. Granada, SPANIA
  • Confecciones Jose Pichel Granada, SPANIA
  • Confecciones Montilla S.L. Granada, SPANIA

Obiectivele proiectului

 • O1. Promovarea calității în educația şi formarea profesională inițială şi în cea continuă.
 • O2. Îmbunătățirea sistemelor de asigurare a calității în instituțiile implicate în formarea profesională inițială pentru a creşte capacitatea lor de a furniza calificări relevante pentru piața muncii
 • O3. Asigurarea unei mai bune tranziții de la şcoală la viața activă.
 • O4. Facilitarea inserției tinerilor pe piața muncii

Rezultate obţinute de participanţi

 • Dobândirea de către elevii participanţi a experienţei de lucru într-un mediu profesional de pe piaţa europeană a muncii, în domeniul de formare Industrie textilă şi pielărie.
 • Formarea abilităţilor de evaluare a nivelului de pregătire în raport cu cerinţele unui loc de muncă.
 • Dezvoltarea competenţelor tehnice la elevi care să le permită o mobilitate ocupaţională faţă de schimbările de pe piaţa muncii.
 • Dezvoltarea competenţelor interculturale şi a abilităţilor de comunicare într-o limbă străină.
 • Creşterea interesului firmelor de profil pentru a angaja absolvenţi ai şcolii noastre;
 • Stabilirea unui parteneriat social, între instituţii de formare din România şi companii europene care să contribuie la asigurarea calităţii şi creşterea atractivităţii educaţiei şi formării profesionale .

Rezultate atinse în afara obiectivelor propuse

 • Dobândirea unei noi imagini asupra situaţiei României precum şi a poziţionării acesteia în contextul UE
 • O înţelegere mai puternică a partenerilor străini asupra culturii şi realităţii române
 • Participanţii au putut cunoaşte un mediu european mai dezvoltat
 • Creşterea, atât pentru participanţi cât şi pentru organizaţia de primire, a gradului de adaptabilitate şi de toleranţă socială

Argument

Necesitatea unui astfel de proiect a apărut deoarece cercetările efectuate la nivel european arată faptul că absolvenţii recent integraţi pe piaţa muncii se confruntă cu dificultăţi de adaptare la cerinţele locului de muncă. Şcoala a promovat încă de la începuturile sale egalitatea de şanse şcolarizând elevi, indiferent de mediul de provenienţă, etnie, religie etc.
Şcoala califică absolvenţi în diferite domenii tehnice, formarea competenţelor tehnice este o condiţie esenţială dar nu şi suficientă pentru a promova şi a te integra pe piaţa muncii, de aceea formarea competenţelor culturale, sociale şi lingvistice constituie o prioritate pentru asigurarea succesului. Astfel, stagiul de practică devine o parte importantă a educaţiei elevilor.
Stagiile de practică caută să aducă elevii în contact cu lumea activă şi prin aceasta să le completeze pregătirea profesională şi personală prin efectuarea practicii într-un mediu de producţie real, să faciliteze tranziţia de la şcoală la locul de muncă şi să îi sprijine astfel în găsirea unui loc de muncă.
Din acest motiv dorim să oferim elevilor noştri oportunitatea dobândirii unei experienţe practice referitoare la utilizarea echipamentelor, instrumentelor şi tehnologiilor din domeniul Ind. textilă şi pielărie, la executarea sarcinilor profesionale într-un mediu de muncă real şi la factorii săi determinanţi (echipament, organizarea muncii, a lucrului cu alte persoane, etc.), în concordanţă cu standardele impuse la nivel european şi pe care cu greu le-ar putea dobândi în altă parte.
Cea mai bună soluţie pentru şcoala noastră şi elevii ei este o colaborare cu companiile europene cu experienţă în domeniu.

Impact- Beneficii aduse organizaţiei beneficiare şi de primire

 • Întemeierea unor colaborări de lungă durată pe baza succesului proiectului derulat
 • Îmbunătăţirea ratei de tranziţie spre ciclul superior al liceului
 • Reducerea ratei de abandon şcolar la nivelul şcolii şi la nivel judetean
 • Utilizarea de resurse internaţionale în construirea strategiilor interne de dezvoltare